Domy drewniane pomorskie

Początki budownictwa na Pomorzu

Domy drewniane pomorskie – odrobina historii. Na ich wygląd wpłynęła w znacznej mierze mieszanka kulturowa grup etnicznych, które przez wieki zasiedlały te tereny. Z racji tego, że obszar wokół Bałtyku w swoim czasie zamieszkiwały w dużej mierze ludy Północy mieszające sie z ludami z Południa i Wschodu znajdziemy na terenie Pomorza ślady tych kultur. Najczęściej skrywane są  już tylko głęboko pod ziemią w postaci bali drewnianych, najcześciej zwęglonych i w takiej postaci zachowanych. Mówią nam one o tym, że pierwsze domy i pierwsze obiekty strategiczne budowano z drewna. Kamień w tym czasie służył głównie jako bruk i „podmurówka”. Dopiero w średniowieczu zaczęto powszechnie stosować kamień i cegłę do budowy fortyfikacji i okazałych budowli kościelnych. W czasach powszechnego używania „otwartego” ognia miały one znaczną przewagę. Naważniejszą ich cechą było to,  że nie były tak łatwopalne jak budowle drewniane.

Domy drewniane pomorskie – zabytki budownictwa nad Bałtykiem

Z racji ogromnego znaczenia szlaku bursztynowego  przybywali na średniowieczne Pomorze i zachodnią cześć województwa warmińsko-mazurskiego ludzie z Zachodu i Północy. W ten sposób przyczynili się do rozwoju gospodarczego ziem nad Bałtykiem. Najważniejsze dla nich  było uczestniczenie w rozwiniętym na tym terenie handlu wszelkimi dobrami, nie tylko bursztynem. Dlatego też zakładali  własne osady i miasta. Po duńskich wikingach i ich kurnych chatach ślad na powierzchni nie pozostał. Przetrwały zabytki późniejsze XVIII i XIX wiecznej architektury budownictwa mieszkalnego.  W nich drewno i cegła w piękny sposób splatają się ze sobą. Można jeszcze gdzieniegdzie taką architekturę spotkać . Pozostałością po tamtych trendach budowlanych z mocno zaznaczonym wpływem architektury holenderskiej są spotykane jeszcze sporadycznie na Żuławach i Wyżynie Elblaskiej domy podcieniowe.

Dzisiejsza architektura Pomorza

Jeszcze w latach siedemdziesiątych niektóre wsie w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Gdańska miały w swoich granicach drewniane chaty kryte strzechą. Dziś takiej architektury już się praktycznie nie uświadczy. Za to w rejonach nastawionych na turystykę i wypoczynek napotkamy dość często domy drewniane nowej generacji. Te domy nawiązują na swój sposób do nierozerwalnego związku człowieka z naturalnym pięknem tych ziem od zarania dziejów. Dlatego też wkomponowują się wspaniale w otaczający je krajobraz.